Music

The End of the World

Nothing is better than listening to a mellow song when you’re feeling down. 世界末日 End of the World 想笑来伪装掉下的眼泪 xiang xiao lai wei zhuang diao xia de yan lei Want to laugh to disguise the tears that’s flowing 点点头承认自己会怕黑 dian dian tou cheng ren zi ji hui pa hei Nod…